Forthcoming

  • Jansen, C. (Red.) (in druk). VIOT 2018: Duurzame Taalbeheersing: Lezingen van de veertiende VIOT-conferentie gehouden op 17, 18 en 19 januari 2018 aan de Rijksuniversiteit Groningen / Themanummer Tijdschrift voor Taalbeheersing 41(1). Amsterdam: AUP.
  • Ooms, J., Hoeks, J., & Jansen, C. (in druk). De rol van gelijkenis bij narratieven. In C. Jansen (Red.), Duurzame Taalbeheersing / Tijdschrift voor Taalbeheersing 41(1). Amsterdam: AUP. 
  • Ooms, J., Hoeks, J., & Jansen, C. (accepted for publication in PLOS ONE, open access). Hey, that could be me: Readers’ reactions to a story with a similar or dissimilar protagonist.
  • Ooms, J., Jansen, C., & Hoeks, J. (submitted). The story against smoking: an exploratory study into the processing and effects of narrative visual smoking warnings.
  • Wijk, H. van, & Jansen, C. (in druk). Effecten van anti-rookboodschappen bij jongeren: Een conceptueel replicatieonderzoek. In C. Jansen (Red.), Duurzame Taalbeheersing / Tijdschrift voor Taalbeheersing 41(1). Amsterdam: AUP.
To send an email message: click here